Courses Tests News хедър
хедър

Курс общ английски език ниво Intermediate

Форма на обучение:
В група
Брой курсисти в групата:
2
Оставащи свободни места:
1
Продължителност на курса:
20 дни
Брой учебни часове:
60
Време на провеждане:
дневен курс
Начало на курса:
запълване на групата

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс общ английски език ниво Intermediate
 

Езикова школа Имидж 79 организира курс по английски език – ниво Intermediate в група. Курсът е подходящ за хора, които вече са изучавали английски език дълго време и са запознати с всички основни граматични конструкции, но все още нямат умението да боравят свободно с тях. Не се въвежда принципно нова граматика, а акцентира върху активизирането и успешната употреба на граматическите структури от предходните две нива. Особено внимание се отделя на обогатяването на речниковия фонд на курсистите – влключени са около 2000 нови думи и изрази. В това отношение New Headway Intermediate е истинско предизвикателство.

Ниво Intermediate от 1 до 6 урок включва:

Разглеждане на сегашните времена – актив и пасив форми сравнително разглеждане на миналите времена – актив и пасив форми сравнително разглеждане на начините за изразяване на бъдеще време изучават се много фразеологични глаголи, които са изключително използвани в разговорния английски език

Ниво Intermediate от 7 до 12 урок включва:

Сравнително модални глаголи за изразяване на вероятност и правене на заключенияпряка и непряка речсъгласуване на временатаиндиректни въпросивъпросът “нали”условни изречения от първи и втори видинфинитив на глагола или герунд – разширява се списъка от глаголи и фрази, които се използват с герунд /- ing форма на глагола/