Courses Tests News хедър
хедър

Курс общ английски език ниво Pre-Intermediate

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Време на провеждане:
дневен курс
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс общ английски език ниво Pre-Intermediate
 

Езиков център Имидж 79 организира индивидуален курс по английски език – ниво Pre-Intermediate по системата New Headway на издателство Oxford. В това ниво се преговарят всички граматически конструкции, включени в предишния учебник Elementary. Отново знанията се обогатяват с много думи и изрази – около 1000.

Ниво Pre-intermediatе от 1 до 6 урок включва:

Сравнително се разглеждат сегашно просто време и сегашно продължително време преговаря се минало просто време и се изучава минало продължително време бройни и небройни съществителни сравнително се разглеждат двата начина за изразяване на бъдеще време – will и going to преговарят се степените за сравнение.

Ниво Pre-intermediate от 7 до 12 урок включва:
Сегашно перфектно време – нови приложениясегашно перфектно продължително време /present perfect continuous/ модални глаголи – /modal verbs should, must, might/ изразяване на задължение с формата have to герундий и инфинитив /gerund and infinitive/ подчинени условни изречения от първи и втори вид /first and second conditional clause/ страдателен залог /passive voice/