Courses Tests News хедър
хедър

Общ руски език, 1-во ниво по система „Контакт“

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Време на провеждане:
събота и неделя
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Общ руски език, 1-во ниво по система „Контакт“
 

Езиков център „Имидж 79“ организира курс по руски език за начинаещи по система „Контакт“. Системата КОНТАКТ е ориентирана към усвояване на лексика, която се използва в ежедневния език. Учебното съдържание е съобразено с разработените от Института по руски език “ А. С. Пушкин“ (Москва) международни стандарти за владеене на руски език като чужд.

І – во ниво включва:

Лексика
Типови разговорни фрази по теми: “ Вопросы и ответы при встрече и прощании”/Въпроси и отговори при среща и сбогуване/,“ Разговор по телефону”/Разговор по телефона/..
Нова лексика по теми: “ Семья”/Семейство/, “Портрет и характер”/Портрет и характер/, “Который час”/Колко е часа?/, “Одежда,мода и праздники”/Облекло,мода и празници/, “В гостьях и в ресторане”/На гости и в ресторанта/, “Ориентироваться в городе”/ Ориентиране в града/.

Грамматика
Употребление личных и притежательных местоимении в падежах .- /Употреба на личните и притежателни местоимения с падежните им форми/.
Формы повелительного наклонения глаголов, настоящее и прошедшее время глагола. – /Форми на повелително наклонение при глаголите, сегашно и минало време на глагола/.
Управление падежей единственного числа. – /Употреба на падежите в единствено число/.
Числительные имена – счетные и порядковые. – /Числителни имена – бройни и редни/.
Полные и краткие прилагательные.-/ Пълни и кратки форми на прилагателните/.
Пространственныенаречия.- /Пространствени наречия/.