Courses Tests News хедър
хедър

Особености на английския език при англичаните

Английският език е сред най-разпространените в света. Всяка нация добавя свой акцент към произношението, но при англичаните има и други особености. Те често сливат думите и говорят бързо. За начинаещите или хора, научили книжовния вариант на езика, това може да се окаже много неприятно.

В английския, както и в много други езици, има думи, които се доближават по произношение, но означават коренно различни неща. Що се отнася до бързото изговаряне и последвалото сливане на думи, може да се получат конфузни ситуации. Например:

• Ship (кораб) и sheep (овца);
• Three (три) и tree (дърво).

Трябва да се внимава с факта, че в английския език има звуци, които в нашия не съществуват. Такъв е звукът между Т и Ф с език между предните зъби (θ) или „блеещо Е“ (æ).

За доста учащи е трудно да свикнат да ги изговарят правилно, но това е важно, за да се усъвършенства правоговорът.
В английския език има редица думи, при които крайната съгласна не се изговаря. Например far (далече), bar (бар), tear (сълза), hear (чувам).

Много са специфичните особености при говора на англичаните, но с повече практика и те не са причина за трудно общуване.