Courses Tests News хедър
хедър

Престижът на руския език в България

Демокрацията дойде и в България. Буйно. Ярко. Като богинята на правосъдието с двете чаши в ръцете и стремежа да раздели справедливостта на две равни части.

Но едната е пълна с добри намерения, а другата – с лоши. Пък и не може веднага да се определи, коя натежава. Уви, не всичко се променя към по-добро. Поколеба се вековната традиция за приятелство и взаимно разбирателство с Русия. Промени се и отношението към руския език. Но главно е, че със своето зло влияние псевдодемократите засегнаха младежта. Често се чува: „е за какво ни е руският език, като вчерашния ден…”. За щастие, засега това не стана норма на живота. Според редица специалисти, руският език в България е обичан и търсен. А и самият „велик и могъщ” не губи позиции нито в образованието, нито в културата, нито дори в политиката.

Днес обсъждаме тази тема със съпредседателя на фондация „Руско делово слово”, доктор по философия и професор на Варненския университет Татяна Танчева и директора на центъра „Руски свят” и доцент на катедрата по руски език на Пловдивския университет Надя Чернева, многократна притежателка на награди за популяризиране и развитие на руския език в България.

На въпрос на наш кореспондент относно мястото на руския език в днешна България професор Танчева отговаря, че този език се търси в практически всеки културен и делови слой на обществеността:

Разбира се, руският език не се изучава в този обем, в който се изучаваше по-рано. Причините за това са известни, казва Татяна Танчева и добавя, че смята базовото образование в България за недостатъчно добро. Оттам следва, според нея, и слабата подготовка на младите кадри. Младежта в сегашното пространство се ориентирана по-прагматично. Иска да знае само толкова, колкото им трябва в работата. По този начин се лишава от дълбочината на познаването. Обаче, според Татяна Танчева, периодът на негативното отношение към руския език в България определено преминава. Младите хора вече се отърсват от политически настроения и започват да разбират истинската цена на образованието, а ние, педагозите, на свой ред можем да им предоставим възможност да го получат – за това в България все още има достатъчно добри структурни равнища, отбеляза професор Танчева, като разказва след това за най-различни висши учебни заведения, където руският език, както и обучението като цяло, върви на много добро ниво.

Директорът на центъра „Руски свят” Надя Чернева се отнася към въпроса за изучаването на руския език с особен оптимизъм. Защото, според нея, през последно време интересът към предмета нараства активно. Руския език започват да го изучават дори в някои детски предучилищни учреждения:

Надя Чернева смята, че интересът към руския език действително е голям в цяла България. И особено сред младежта. Руският става най-малко втори език след английския, но не рядко и първи. Ученици и студенти с радост се включват във всички видове извънкласни форми, които се предлагат. Голям вклад в развитието на езика внасят българските педагози от най-различни образователни нива. Ученият смята, че когато става въпрос за културните връзки и образованието, идеята за укрепването на славянския свят казва своята дума. Надя Чернева е убедена, че интересът към руския език ще нараства все повече с всяка измината година. Най важното е, че това е въпрос на личен избор на децата и родителите.