Courses Tests News хедър
хедър

Професионален лицензиран курс за ТРЗ и личен състав

Център за професионално обучение Имидж 79 лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение за ТРЗ и личен състав по част от професия Оперативен счетоводител.

Учебен план

1. Назначаване на нов работник
Видове трудови Договори;
Изготвяне на лично досие на работника;
Изготвяне на длъжностна характеристика;
Работа с Националната класификация на професиите и Националната класификация на икономическите дейности;
Оформяне на документите за НАП;

2. Изготвяне на ведомости за заплати

Изчисляване на трудовото възнаграждение;
Изчисляване на болничен лист;
Изчисляване на отпуска;
Изчисляване на трудов стаж;
Оформяне на документите за НАП;

3. Изготвяне на други документи

Изготвяне на Декларация образец №1, №6;
Прекратяване на трудовия договор;
Оформяне на трудова книжка, осигурителна книжка;
Документи за Бюрото по труда;

4. Запознаване с нормативната уредба

Кодекс за социално осигуряване;
Кодекс на труда;
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 2008 г.;
Нормативни документи по социално осигуряване;

5. Работа с програмен продукт за изчисляване на заплати

Запознаване с програмата;
Обработка на заплати на лица по трудов договор;
Обработка на заплати на лица, назначени по договор за управление и контрол;
Обработка на заплати на лица, работещи по граждански договор;
Справки с програмата.

6. Самостоятелна работа за изграждане на практически умения

Назначаване на лица по трудов, граждански договор;
Комплектоване на досиета, обработка на документи за НАП;
Изготвяне на ведомости за заплати, по най-трудните казуси от практиката;
Практически казуси и задачи за усвояване на материала и избор на кандидати за нова работа.

Срок на обучение: 30 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност
За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни на ул.”Иларион Макариополски” 9, ет.1 или
на 052/ 699 818; 0887/846 864; 0896/ 828 177
skype:imidj79
www.imidj79.com