Courses Tests News хедър
хедър

Курс за офис секретар във Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за част от професия Офис секретар.

Наименование на професионалното направление и код: – 346 Секретарски и офис дейности
Наименование на професията и код:- 346020 „Офис-секретар“
Наименование на специалността, код и степен на ПК:- 3460201 Административно обслужване, втора ПК

Програма за обучение за част от професия офис- секретар

1. Компютърна грамотност:
– WINDOWS
– WORD
– EXCEL
– Internet
– Skype, facebook и други

2. Компютърен машинопис и бизнес кореспонденция
– десетопръстна система
– оформяне на делова кореспонденция

3. Работа с офис техника
– касов апарат
– принтер
– скенер

4. Чужд език- Английски език

Срок на обучение: 100 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79

– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.