Courses Tests News хедър
хедър

Курс за фризьор във Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за част от професия Фризьор 

Професионално направление Фризьорски и козметични услуги, код 815
Професия Фризьор, код 815010
Специалност Фризьорство, код 8150101, степен на професионална квалификация втора степен

След завършване на курса, курсистите трябва да имат следните знания:

1. Диагностика на косата
2. Измиване на глава/масаж.
3. Направа на прическа  с четка и сешоар
4. Остригване на глава.
5. Подстригване на коса
6. Фигуративно подстригване на коса.
7. Детско подстригване.
8. Филиране на коса.
9. Боядисване на коса/кичури.
10. Изрусяване на коса.
11. Къдрене.
12. Грижа за косата.
13. Организация и планиране на трудовата дейност във фризьорски салон.
14. Социално-икономически  и трудовоправни  дейности;  пазарна реализация на труда
15. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно неделна
Срок на обучение: 190 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.