Courses Tests News хедър
хедър

Развитие на езиковите умения при деца в предучилищна възраст

Забавно е да наблюдавате развитието на децата, когато те са в предучилищна възраст. Умственият им напредък е почти толкова осезаем, колкото физическият им растеж през първата една година от живота им. Все пак как можем да измерим какво детето научава? Как да сме сигурни, например, че езиковите му умения се развиват адекватно както на майчиния му, така и на чужд език.

Родителите разговарят с децата си от момента, в който разберат за тяхното съществуване. Няма да е преувеличено, ако кажем, че след определена възраст родителите вече са прекарали хиляди часове в разговори със своите деца. Това означава, че един родител би трябвало да има идеалните условия, за да наблюдава, осмисля и систематизира информация относно езиковите умения на детето си от три- до петгодишна възраст. Този текст е посветен на това какви умения би трябвало да има детето ви до достигане на петгодишна възраст и как ще се развиват те преди да започне да ходи на училище.

Какви умения за слушане и говорене трябва да има детето?

Слушане – Моето дете може:

Да разбира какво му се говори и да следва инструкции от поне две последователни стъпки.

Да разбира думите, които служат за ориентир от типа „връх“, „дъно“, „голям“ и „малък“.

Да усеща, когато думите се римуват.

Да чува, разбира и отговаря, когато някой го вика от съседната стая.

Да се заслушва в телевизора или радиото при нормална сила на звука.

Да идентифицира и да отговаря на звуци от средата (клаксон на кола, аларма на часовник, кухненски прибори и техника).

Говорене – Моето дете може:

Да говори с пълни изречения от четири или повече думи.

Да говори плавно без да сдъвква срички или думи.

Да изпее или рецитира песен или стихче.

Правилно да назовава цветове, хора, предмети, категории от обекти.

Да говори достатъчно правилно, за да го разбират и хората извън дома и семейството.

Да използва повече звуци в речта си (Помнете, че някои звуци като р, ш, з, в, с, може да не бъдат напълно усвоени до седем-осемгодишна възраст.

Да използва правилно времената на глаголите.

Да използва правилно личните местоимения като „аз“, „ти“ и др.

Как да подпомогнем езиковите умения на детето у дома?

След като си изградите ясна представа за уменията, от които детето се нуждае, можете да поощрите детето, като работите с него, за подобряване на тези умения. Превърнете упражняването на езика в нещо лесно и забавно за детето. Предлагаме ви някои полезни навици за упражнения с детето.

Говорете на детето си ясно, отчетливо, правилно и по простичък начин. Не му говорете като на бебе.

Превърнете разговорите с детето си в двупосочен процес. Отделете време всеки ден, за да го изслушате и да поговорите с него.

Стимулирайте детето си да използва езика, да изразява идеи, наблюдения, чувства.

Задавайте въпроси, които задължават детето ви да направи и да защити избора си.

Опитвайте се да обогатявате и затвърждавате речника му с нови думи.

Ангажирайте детето си с игри, които изискват слушане и следване на инструкции.

Четете стихотворения и приказки и пейте детски песнички с него.

Изберете истории за четене, в които има интересни характери и сюжетът е лесен за следване. Обсъдете го с детето си.

В случай, че разчитате на детегледачка през повечето време, уверете се, че тя ще спазва тези съвети.

Ако решите да запишете детето си на езиков курс за опознаване на разнообразнето на други езици, уверете се, че ще го направите в подходящ център, който предлага специализирани езикови курсове за деца, които няма да разсеят детето ви от изучаването на основния му майчин език.

Промотиране на езиковите умения в предучилищна възраст

В предучилищна възраст детето ви ще бъде изложено на среда с формален и неформален език. Езиковите му умения ще бъдат ключов фактор за успеха на детето, както във взаимодействието му с околните, така и с представянето му в различни задачи. Говорете с учителите относно комуникативните и езикови умения на детето ви.

В случай, че сте притеснени и смятате, че детето не се справя добре, към кого можете да се обърнете?

Ако смятате, че езиковите умения на детето ви изостават, обърнете се към специализирани заведения, където на детето ви ще бъде отделено повече индивидуално внимание.

Ето и някои от сигналите, които би трябвали да ви накарат да се замислите:

Късно ли проговори детето ви.

Има ли проблеми с модулацията на гласа?

Чува ли това, което околните му казват?

Изпитва затруднения да разбира и повтаря инструкции.

Има много ограничен речник.

Говори бавно или заваляно.