Courses Tests News хедър
хедър

СЕДЕМ ДОБРИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИK

  • Разпространение: Като първи и втори език на близо125 милиона хора немският език принадлежи към най-значимите езици в света. В Европа над 100 милиона хора говорят немски като майчин език; в седем европейски страни – Германия, Австрия, Швейцария, Белгия, Люксембург, Италия и Лихтенщайн- немският е единствен или регионален служебен език.
  • В интернет немският език е  на второ място по употреба.
  • Като майчин език немският в Европейския съюз заема първо място и то с голяма преднина: Който говори немски, може да се разбира с 18 %  от гражданите на ЕС на техния майчин език. Общо  32% от всички граждани на ЕС  говорят немски. Така немският е след английккия  на второ място по използване говорим език в ЕС. В Парламента на ЕС немскоговорещите депутати представляват най-голямата група. Немският е служебен език в ЕС  и заедно с английски и френски най-важен работен език.
  • Научен език: Германия е най-обичаното място за следване в чужбина за български студенти, тъй като може да се учи в приятни, културно разнообразни университетски градове на най-високо ниво.
  • Език на културата: Немският език е също привлекателен език на културата. Като един от най-големите европейски езици на културата  немският прави възможен директния достъп до значими писатели /Гьоте, Кафка/, философи /Кант, Ницше, представители на (природните)науки (Айнщайн, Фройд) и музиканти (Бах, Бетовен).  Но и немски филми, опери, музикални и театрални произведения могат да се докоснат в оригинал.
  • Икономически език: Немскоезичното пространство създава най-високият бруто социален продукт в Европа. Познанията по немски са важни за работния пазар, тъй като България е важно и привлекателно място за немските предприятия. Над 2300  немски фирми са се установили вече в България.
  • България е привлекателна цел за пътувания за немските туристи.  И в това отношение немският е важен  не само за  подпомагане на двустранното  разбирателство,  но познанията по немски са изобщо голямо предимство в туристическия бранш.