Courses Tests News хедър
хедър

СЕРТИФИКАТИ ПО ИТАЛИАНСКИ

Сертификатите по италиански език са документи, удостоверяващи познанията и комуникативните умения на кандидатите по езика, който за тях не е роден. Те могат да бъдат разделени на две основни групи –сертификати по базисен италиански и сертификати за висши нива на владеене на езика.

Сертификатите по италиански за висшите нива на владеене на езика се издават от някои университети в Италия. Те провеждат специализирани изпити само за чужденци, които живеят в страни извън Италия или в самата Италия, но за които италианският не е майчин език (предимно имигранти).

За да се явят на изпитните тестове, не е нужно кандидатите задължително да са посещавали специализирани езикови курсове за подготовка, но в повечето случаи това е желателно, тъй като предварителният опит и запознаването с параметрите на изпитния формат облекчават много работата на кандидатите по време на самия изпит и им гарантират по-високи резултати.

Подготовката за такъв изпитен тест се извършва от специализирани школи или от самите културни институти на Италия в различните страни, а изпитите се подготвят и оценяват от оторизирани университети в Италия:

  • Universitá perStranieridiPerugia (издава сертификати CELI – CIC);
  • Universitá perStranieridiSiena (издава сертификати CILS);
  • Universitá degli Studi Roma Tre (издава сертификати IT – ele. IT);
  • Societa Dante Alighieri (издава сертификати PLIDA).