Courses Tests News хедър
хедър

Съвети за обучаващите се по френски език!

  • Изберете подходящо място за учене, което ще ви предостави спокойствие и максимална концентрация
  • Направете си списък преди да започнете, който включва важни учебни материали, основни учебни стъпки, график и програма
  • Работете с речници и компетентни учебни материали, които ви позволяват да правите справки бързо и лесно
  • Направете си флаш карти или диаграми с новата граматика и наученото по време на учебните занимания. За съществителните имена, първо пишете рода (на определените членове le и la и множественото число les)
  • За глаголите пишете минало време и минало причастие, също така и спомагателни глаголи, използвани с основните глаголи. За предлозите, пишете в какви случаи се използват и представете няколко примера за това как се използват. Новата граматика трябва винаги да бъде поставена в контекста, където винаги се използва (учейки френски език с нашите курсове, ще разберете какво имаме предвид за граматичните препратки, споменати на тази страница)
  • За да се подобрите вашите езикови умения за говорене във всекидневните ситуации се опитайте да повтаряте диалози и текстове, използвани по време на учебните занимания, като перифразирате и използвате всичко, което знаете
  • За да подобрите своите умения по четене, опитайте да използвате последователни стъпки по време на процеса на четене: прочетете текста, извадете ключови думи, определете какви са заглавията на темите от текста, обърнете внимание как текстът е структуриран по отношение на съдържание, определете характеристики, събития, контекст, време, определения, и др.
  • За да подобрите своите умения по писане, работете по следния начин: определете каква тема искате да напишете, съберете информация, организирайте текста като използвате ваши изречения и тогава коригирайте крайния резултат
  • Вземете си почивка! За да възприемате обучението си като нещо приятно, компенсирайте концентрацията по време на учебните занимания с развлечения. Нашите езикови програми и курсове по френски език комбинират обучение с разнообразна развлекателна програма!