Courses Tests News хедър
хедър

Техники на запомняне на непознати думи

За да ни служи пълноценно и продължително, умът може и трябва да бъде трениран. Ако работим всекидневно с ума си, освен всичко ще научаваме и по-лесно чужди езици. Съществуват техники, благодарение на които ще запомняте много повече нови, непознати думи при изучаване на чужди езици.
Човешката памет се поделя на краткотрайна и дълготрайна. Краткотрайната служи за запаметяване на информация, събития и факти, за които обаче скоро след това ще забравим. Информация, съхранена в дълготрайната памет, остава за много по-дълъг времеви период.
Трениране на паметта
Тренировките на паметта помагат много за усвояване на нови думи. Научаваме се да ползваме повече от капацитета на мозъка и да развиваме потенциала му за съхраняване и ползване на запаметените данни.

 

 

Асоциация
Информацията, която попада в мозъка ни под формата на нови думи, обикновено се трансформира в картини и след това асоциативно се обвързва със съществуващи вече знания. Ако умът е добре трениран, запаметяваме по-интензивно и бързо и можем да ползваме времето си много по-пълноценно.
Запаметяването на нови думи се улеснява и когато съзнателно ги обвързваме с друга дума – по звучене или по смисъл.
Мисловна карта
Може да обиколите някое място – например жилището си, и да си набележете точки или предмети, които да са ви знаци за припомняне и свързване с думи, които искате да научите. След като ги запомните визуално ги обвържете чрез ярки връзки с новите думи. Така в съзнанието си ще имате мисловна карта, която да ви помогне в научаването на чуждия език.
Обектите от тази карта може да не се намират в дома ви, а например по пътя, от където минавате всеки ден.
Визуализация
По-лесно ще запомните непознатите думи, ако ги включите в съзнанието си в живи картини. Голяма роля тук играе въображението. Когато си представяте един предмет ясно, по-лесно ще го свържете с въпрос или абстрактно понятие, а самият образ на този предмет ще увеличи разбирането ви.
Трайно ще запомните нещо, единствено ако го разберете и визуализирате.
Рима
Друга успешна техника за запомняне е римуване, като може да използвате песен или стихотворение, например изпяването на азбуката на определен език. Можете да ползвате рими за цифрите от едно до десет, като ви служат да запаметите непознати думи, или да са база за асоциация. Също може да обвържете буквите от азбука на чужд език с животни, растения, цветове… Така познанието на едно нещо ще ви служи като опорни точки за научаване на непознати думи.
Друг начин за подпомагане на паметта е да използвате начални или крайни срички или букви на отделните думи в изречението. Например изречението My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas (английски) може да ви послужи с началните букви от всяка дума, за да запомните последователността на планетите – Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto.
Еднокоренни думи (производни думи)
Производните думи са образувани от други – съществителни, глаголи или прилагателни. Научавайки коя наставка в езика за какво се използва – категории, професии и други, лесно ще научавате непознати думи. Много от тях просто ще образувате от такива, които вече знаете.
Възприемайте упражняването на тези похвати като игра, с помощта на която по-лесно и забавно ще учите непознати думи. Може да си измислите и собствени методи и правила, които да действат най-добре при вас. Ще останете впечатлени от резултатите, ако започнете да използвате изброените техники при изучаването на чужд език.