Courses Tests News хедър
хедър

17 основателни причини ученици да учат френски език

1. Не е достатъчно да изучаваш само един език
В днешния свят не е достатъчно да говориш само един език. Ученикът, който знае
повече езици увеличава шансовете си на пазара на труда както в собствената си
страна, така и на международно равнище. Да изучаваш друг език, това означава, че
придобиваш допълнително обогатяване и че пред теб се откриват нови хоризонти –
лични и професионални.
2. Френският , заедно с английския, е единственият
език, говорен на 5-те континента
Над 200 млн. души на 5-те континента говорят френски. Френският е основен език
на международното общуване. Това е чуждият език, който е най-широко изучаван
след английския и е деветият най-говорен език в света. Френският е също така
вторият след английския най-преподаван в света чужд език, и то на всички
континенти. Франкофонията обхваща 68 държави и правителства. Франция
разполага с най-голямата мрежа от културни представителства в чужбина, в които
са организирани курсове по френски език за повече от 750 000 души.
3. Едно предимство за професионалната кариера
Да говориш френски и английски означава, че имаш предимство за намиране на
работа в многобройните многонационални френски и франкофонски фирми в
различни сфери на действие (търговия, автомобили, луксозни стоки,
аеронавтика…). Франция, пета търговска сила, привлича предприемачи,
изследователи и най-добрите чуждестранни студенти.
4. Откриване на един несравним културен свят
Френският език често пъти е разглеждан като езика на културата. Всеки урок по
френски е придружен от културно пътешествие в света на модата, гастрономията,
изкуствата, архитектурата и науката. Да учиш френски означава да имаш достъп до
оригиналната версия на текстовете на велики френски писатели като Виктор Юго
или Марсел Пруст и на прочути поети като Шарл Бодлер или Жак Превер. Това
означава да слушаш актьори като Ален Делон или Жюлиет Бинош…и, накрая, да
изпиташ удоволствието да разбираш и да пееш песните на Едит Пиаф и Шарл
Азнавур.
5. Предимство да следваш във Франция
Владеенето на френски позволява продължаване на обучението във Франция в
реномирани университети (Сорбоната, Университета Пиер и Мария Кюри…) или в
гранд-з-екол (Висше училище за търговия, Политехниката, Висше училище за
2
икономически науки) и то понякога при много изгодни финансови условия.
Студентите, владеещи френски, могат също така, при определени условия, да
ползват стипендия на френското правителство, за да продължат следдипломната си
специализация във Франция по всички предмети и да получат
междонароднопризната диплома.
6. Да посетиш Париж и Франция
Франция и най-посещаваната страна в света с повече от 70 млн. туристи годишно. С
познания по френски е толкова по-приятно да посетиш Париж и всички области на
Франция (от мекия климат на Лазурния бряг до заснежените върхове на Алпите,
преминавайки през дивите брегове на Бретан), както и да разбереш културата,
начина на мислене и изкуството да живееш „по френски“. Френският е също
толкова полезен и при пътешествията в Африка, Швейцария, Канада, Монако,
Сейшелските острови…
7. Езикът на международните отношения
Френският е едновременно и работен, и един от двата официални езика в ООН, в
ЮНЕСКО, в НАТО, в Европейския съюз, в Международния Олимпийски Комитет, в
Международния Червен кръст. Френският е езикът на много международни
юридически инстанции. Владеенето на френски е абсолютно необходимо за всеки,
който възнамерява да работи в международните организации.
8. Отваряне към света
След английския и немския, френският е третият език в интернет пред испанския.
Да разбираш френски позволява да гледаш по друг начин на света, общувайки с
франкофоните от всички континенти и информирайки се чрез големите
международни медии на френски език (TV5, France 24, Radio France Internationale).
9. Език на размисъла и разискването
Френският е аналитичен език, който структурира мисълта и развива критичния дух.
Това е езикът на велике философи (Декарт, Сартр и Дерида) и на известни учени
(Пиер и Мария Кюри, Пастьор, Жорж Шарпак…). Учейки френски, детето научава
също така да се аргументира и да представя различни гледни точки, което е много
полезно при воденето на дискусии или преговори.
10. Езикът на Просвещението
Френският е езикът на универсалистските идеали, подкрепяни от философите на
века на Просвещението, които допринесоха за разпространението на идеята за
Правата на човека по света.
11. Френският е език, който е приятен за учене
Обратно на разпространяваните мнения, френският не е труден език. Това е език,
който изисква определена точност, но неговото богатство позволява изразяването
на множество нюанси и, много бързо, след няколко урока, може вече да се общува
3
на френски. Съществуват многобройни езикови системи за изучаване на френски
под формата на забавления още от начална училищна възраст. Френският е ценен
от учениците, защото това е един благозвучен, мелодичен и романтичен език.
12. Език за изучаване на други езици
Изучаването на френски помага при изучаването на други езици, по-специално на
латинските (испански, италиански, португалски или румънски), но така също и на
английския, тъй като 50% от думите в съвременния английски речник са с френски
произход.
13. Качествено преподаване
Учителите по френски са известни с техния динамизъм, изобретателност и
взискателност. Предвид това, че френският има отлична репутация, учениците са
мотивирани и на добро равнище. Франция участва активно и в последващото
обучение на учителите по френски в чужбина, за да се поддържа едно постоянно
качество на преподаване.
14. Съзидателен език
Френският се говори често на театралната сцена. Учителите подготвят спектакли на
френски и включват учениците си във фестивали на франкофонския театър.
Изучаването на френски помага на детето да се изразява и да има увереност в себе
си пред другите. Учениците учат френски и чрез песента, благодарение на
неизчерпаемия репертоар на певци от вчера и днес.
15. Многобройни възможности за обмен
Учениците могат да влязат във връзка с франкофони на тяхната възраст.
Съществуват многобройни възможности за обмен – било то по пощата или чрез
интернет. Формите на престой във Франция са разнообразни и позволяват да се
придобие обогатяващ опит. Съществуват хиляди побратимявания между френски
училища и училища от целия свят, които позволяват създаването на връзки с
първата в света образователна мрежа.
16.Френските училища в чужбина – единствен
механизъм в света
430 френски училища в 130 страни обхващат повече от 235 0000 ученици, 56% от
които са чужденци. В това се състои оригиналността на тази мрежа от френски
училища в чужбина.
17. Насърчаване на езиковото разнообразие
Говоренето на френски допринася значително за запазване на езиковото
разнообразие в света и за избягване на изключителното надмощие на един език в
един глобализиран свят

Заповядайте в нашия езиков център и ще ви упътим за най-удачния за вашето ниво курс.